w

Będą zmiany w budowie S14 – węzeł Emilia zostanie rozbudowany

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński wydał decyzję dotyczącą zmian w budowie zachodniej obwodnicy Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S-14 wraz z infrastrukturą. Dzięki tej decyzji nastąpi rozbudowa węzła Emilia w zakresie umożliwiającym połączenie DK91 z A2 i S14.  Zaprojektowane rondo łączące drogi S14 – A2 – DK91 zwiększy dostępność do dróg szybkiego ruchu i usprawni komunikacje samochodową w regionie. Natomiast brakujący odcinek drogi ekspresowej S14 (stanowiący północno-zachodnią obwodnicę Łodzi) uzupełni tzw. „ring autostradowy” wokół aglomeracji łódzkiej.

 

Istniejąca droga krajowa nr 91 stanowi główne połączenie ruchu osobowo-towarowego pomiędzy autostradą A2 a aglomeracją łódzką. Pełni także funkcję ważnego połączenia w sieci dróg o znaczeniu krajowym.

Realizacja inwestycji przyczyni się także do m.in.:

  • zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego komfortu dalekobieżnego ruchu drogowego
  • zwiększenia międzynarodowej dostępności kraju oraz stworzenie lepszych połączeń między aglomeracjami, a tym samym wywarcie pozytywnego wpływu na rynek pracy.
  • wpłynięcia pozytywnie środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, w tym szczególnie ruchu uciążliwych samochodów ciężkich
  • poprawę klimatu akustycznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg, które zostały obciążone przez drogę ekspresową.

Nadanie niniejszej decyzji rygoru  natychmiastowej wykonalności zapewni, według inwestora, terminowe zrealizowanie inwestycji i umożliwi zarówno pozyskanie środków unijnych jak i efektywne wykorzystanie środków publicznych.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Co piąty samochód używany w Polsce kupują firmy i przedsięborcy

Zapraszamy na Dzień Dziecka z Widzewem!