w

Podsumowanie działalności ŁKA w 2021 r. 

fot. Autorstwa Piotr Borowiak - https://www.flickr.com/photos/181860585@N03/51761628274/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113543787

Rok 2021 był okresem dalszego rozwoju działalności przewozowej Spółki. Łódzka kolej zwiększyła liczbę dotychczasowych połączeń oraz rozpoczęła obsługę nowych relacji.

 

Nowe przystanki na terenie Łodzi (Łódź Andrzejów Szosa, Łódź Radogoszcz Wschód, Łódź Warszawska, Łódź Retkina) znacznie polepszyły możliwości dojazdu mieszkańców osiedli do centrum miasta. Rozbudowana została oferta przewozowa na linii komunikacyjnej Łódź – Radomsko przez Piotrków Trybunalski. Dla pasażerów przygotowano wiele atrakcyjnych ofert biletowych. 

Wraz z wejściem w życie nowego rocznego rozkładu jazdy 2021/2022 Spółka wprowadziła nowe połączenia z Łodzi do Włocławka, Poznania i Radomia.

ŁKA obsługiwała w 2021 roku 153 przystanki w województwach: łódzkim, mazowieckim
i wielkopolskim. Z przejazdów skorzystało 6,04 mln pasażerów, co w porównaniu z rokiem 2020 stanowi wynik lepszy o 1,39 mln osób,  natomiast w porównaniu do 2019, to wzrost o 35 tys. podróżnych. 

Integracja taryfowa i rozkładowa z innymi uczestnikami publicznego transportu zbiorowego

Od rozpoczęcia działalności, szczególną rolę w funkcjonowaniu ŁKA odgrywa integracja taryfowa  i rozkładowa z innymi uczestnikami transportu zbiorowego. Spółka, na przestrzeni lat, wprowadziła na skalę niestosowaną dotąd w kraju integrację różnych środków transportu. 

W związku z rozwojem oferty „Bilet zintegrowany ŁKA + PKS” Spółka zaczęła obsługę nowych punktów styku w Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku, które zostały wprowadzone do oferty w grudniu 2020 r. 

Kontynuowano współpracę z władzami samorządowymi Tomaszowa Mazowieckiego i Piotrkowa Trybunalskiego – przez cały rok obowiązywała oferta umożliwiająca bezpłatną komunikację miejską dla pasażerów ŁKA oraz zniżki na zakup biletów przewoźnika dla posiadaczy kart mieszkańca.

Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy 2021/2022, ze względu na liczne prace modernizacyjne na terenie Łódzkiego Węzła Kolejowego, wprowadzono honorowanie biletów na przejazdy pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w pociągach  PKP Intercity na terenie Łodzi oraz na liniach ograniczonych stacjami Pabianice, Ozorków oraz Koluszki.

Oferty specjalne i promocyjne

W 2021 r. zgodnie z realizowaną strategią produktową wprowadzone zostały oferty specjalne i promocyjne, m.in. „Dzień Bez Samochodu”, „Dzień Dziecka z ŁKA”, „Studencki za ZETA”. W sezonie turystycznym Spółka wdrożyła oferty: „ŁKA na Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw”, „ŁKA na Dożynki w Rogowie”, „Powrót gratis z Open Hair Festival”, „ŁKA w Drzewicy”, „ŁKA + Kolej Wąskotorowa”, czy „Parowozownia Skierniewice”. Dzięki nim pasażerowie udający się do tych miejsc pociągami łódzkiej kolei mogli podróżować taniej.   

Od 12 grudnia 2021 r. ŁKA wprowadziła „Taryfę województwa łódzkiego”. Dzięki ofercie ceny biletów łódzkiej kolei dla podróżujących po obszarze naszego województwa pozostały na niezmienionym poziomie. Taryfa objęła także ceny biletów na połączenia ŁKA Sprinter Łódź-Warszawa.  

Oferta wakacyjna 2021 „Zajrzyj w łódzkie z ŁKA”

W ramach promocji oferty oraz nowych tras Spółka kontynuowała sprawdzoną formę współpracy z samorządem i instytucjami z Tomaszowa Mazowieckiego, Skierniewic, Rogowa oraz Drzewicy, przygotowując oferty pakietowe, w ramach których pasażerowie mogli skorzystać ze zniżek do muzeów, atrakcji turystycznych czy na przejazdy komunikacją miejską oraz koleją wąskotorową. Oferta została zamieszczona w przygotowanym przez Spółkę przewodniku „Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA”. Akcja zachęcająca pasażerów do weekendowych podroży pociągiem po województwie łódzkim cieszy się dużym zainteresowaniem i z roku na rok dołączają do niej nowe instytucje (w 2021 r. był to Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy). Nowością w sezonie turystycznym była wspólna oferta ŁKA i Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała, która umożliwiała zakup biletu łączonego (na ŁKA i kolej wąskotorową) z rabatem w wysokości od 10% do 20%  w zależności od kategorii pociągu oraz odległości. 

Inwestycje 

 • III etap rozwoju Spółki – rozbudowa pojazdów Flirt3 o trzeci dodatkowy człon

Pierwszy rozbudowany Flirt3 wyjechał na trasy województwa łódzkiego 15 listopada 2021 r. Łódzka Kolej Aglomeracyjna posiada 20 pojazdów typu Flirt, z czego 10 zostało przeznaczonych do rozbudowy o trzeci, dodatkowy człon. Do końca 2021 r. roku Spółka  odebrała od producenta 3 takie składy. Rozbudowa pozostałych odbywa się sukcesywnie – docelowo do końca czerwca 2022 r. Dzięki inwestycji liczba miejsc siedzących w pociągu zwiększyła się ze 120 do186. Długość dodatkowego przedziału pasażerskiego wynosi 17,5 metra, a całego rozbudowanego pojazdu 63,2 metra. W członie znajduje się 66 miejsc siedzących i dwie pary drzwi. Wyposażony jest – zgodnie z obecnym standardem pociągów FLIRT – w klimatyzację, wifi, gniazdka elektryczne i urządzenia bezpieczeństwa. 

W ramach umowy producent pociągu – firma Stadler – zobowiązała się także do utrzymania pociągów do 2029 r.

Rozbudowa pojazdów Flirt3 to projekt innowacyjny w skali Polski i Europy. Inwestycja ta – realizowana w ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap III” – została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

 • IV etap rozwoju Spółki – dostawa trójczłonowych dwunapędowych elektryczno – spalinowych zespołów trakcyjnych

W dniu 6 kwietnia 2021 r. został rozstrzygnięty przetarg na dostawę 3 dwunapędowych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania w ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV”. Pociągi dostarczy nowosądecki Newag. ŁKA skorzystała z prawa opcji, dzięki któremu Spółka mogła zamówić dodatkowe 2 pociągi
w ramach realizacji umowy, bez konieczności prowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pojazdy trafią do łódzkiej kolei już w I połowie 2022 r. Po zakupie hybryd ŁKA uruchomi połączenia pasażerskie na liniach kolejowych, które nie są zelektryfikowane: nr 25 – relacji Łódź/Zgierz – Tomaszów Maz. – Opoczno oraz nr 53 – relacji Łódź/Zgierz – Tomaszów Maz. – Spała. I tak z Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego będzie kursowało 36 pociągów, z Łodzi do Opoczna pojedzie 20 składów, a z Łodzi do Spały pojadą 4 weekendowe pociągi. 

 • Zawarcie umowy na budowę instalacji fotowoltaicznej na Zapleczu Technicznym ŁKA  

W dniu 29 listopada 2021 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie oraz budowę małej instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie bocznicy kolejowej Zaplecze Techniczne Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w Łodzi. Termin realizacji to 28 kwietnia 2022 r. Inwestycja pozwoli na produkcję zielonej energii nietrakcyjnej na potrzeby ZT.

Działania podejmowane w celu zwiększenie efektywności energetycznej kolei

 • Wprowadzenie eco-drivingu i systemu premiowania maszynistów za ekonomiczną jazdę

Od stycznia 2021 r. Spółka wprowadziła eco – driving. Na obecnym etapie wprowadzenie ekonomicznej jazdy pociągiem przynosi oszczędności w zużyciu energii na poziomie 3-4%. Po wyszkoleniu wszystkich maszynistów i zbudowaniu świadomości ekologicznej, planuje się, że poziom ten wzrośnie do 10%. 

System premiowania maszynistów za ekonomiczną jazdę został w Spółce wdrożony
w II kwartale 2021 r. Polega na nagradzaniu maszynistów, którzy w ciągu miesiąca prowadzili pojazdy w najbardziej ekonomiczny sposób, na wybranych trasach poddanych analizie. 

 • Dołączenie ŁKA do programu Zielona Kolej

Spółka, jako pierwszy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce, dołączyła do Zielonej Kolei – programu powołanego przez Centrum Efektywności Energetycznej Kolei i koordynowanego przez PKP Energetyka. List intencyjny podpisano 13 maja 2021 r., podczas posiedzenia Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK). Porozumienie zawarte przez spółki dotyczyło m.in. wypracowania umowy wieloletniej, na mocy której PKP Energetyka będzie dostarczać Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej energię trakcyjną z OZE. 

 • Zawarcie wieloletniej umowy na dostawy energii trakcyjnej z odnawialnych źródeł pomiędzy Łódzką Koleją Aglomeracyjną a PKP Energetyka. 

ŁKA jest pierwszym przewoźnikiem w Polsce, który podpisał kontrakt (grudzień 2021 r.) gwarantujący określony wolumen dostaw energii pochodzącej z OZE – w 2022 roku będzie to co najmniej 30%, a już w 2028 r. – 100%. Umowa obowiązuje przez siedem lat, z możliwością przedłużenia o kolejne trzy. 

Komunikacja społeczna i działalność marketingowa 

W działalności Spółki bardzo istotne jest przekazywanie pasażerom ŁKA aktualnych informacji o zmianach w rozkładzie jazdy, wdrażaniu nowych ofert taryfowych i specjalnych, czy sposobie zakupu biletów. Spółka prowadzi stałą komunikację z klientem na wielu płaszczyznach – za pośrednictwem strony internetowej, profili społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, monitorach w pociągach oraz infolinii. Utrudnienia w ruchu pociągów są dostępne na stronie Infoportal.lka.lodzkie.pl, która umożliwia ich śledzenie online (od lutego 2022 r. również
w aplikacji mobilnej Infoportal ŁKA).

Działania marketingowe Spółki koncentrowały się odbudowie potoków podróżnych, promocji nowych kierunków i tras, strategicznych projektów oraz zwiększaniu rozpoznawalności marki. Kluczowy dla omawianego obszaru był rozwój siatki połączeń na obszarze województwa łódzkiego oraz realizacja założeń kolejnego etapu rozwoju Spółki.

Zgodnie z przyjętą strategią, ŁKA wspierała lokalne inicjatywy, współpracowała
z instytucjami samorządowymi i otoczeniem społecznym – organizacjami pozarządowymi, placówkami kultury i innymi podmiotami. Angażowała się społecznie w działania csr służące mieszkańcom i pasażerom, takie jak promocja bezpiecznego podróżowania czy ochrona środowiska. 

W okresie letnim Spółka prezentowała swoją ofertę na wielu imprezach plenerowych odbywających się na terenie województwa łódzkiego. Mobilne stoisko przewoźnika było dostępne m.in. podczas Pikników Rodzinnych Województwa Łódzkiego, Open Hair Festival
w Sieradzu, Pikniku Rycerskiego i Dni Drzewicy, XXIV Ogólnopolskich Igrzysk LZS
w Spale,  Dożynek Województwa Łódzkiego w Rogowie, Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach. Eko punkt ŁKA jest wyposażony w interaktywne urządzenia, dzięki którym mieszkańcy województwa mają dostęp nie tylko do oferty przewoźnika, ale także otrzymują informacje na temat walorów turystycznych regionu i ekologicznych aspektów podróżowania. 

Pomimo nadal trwającej pandemii, w 2021 r. zwiększyła się rozpoznawalność marki – ŁKA jest jednym z kluczowych elementów budujących wizerunek województwa łódzkiego. Spółka postrzegana jest jako firma nowoczesna, dbająca o środowisko, oferująca wysoką jakość usług i nastawiona na oczekiwania pasażerów.

ŁKA odpowiedzialna społecznie

Spółka angażuje się w ważne akcje społeczne. Od wielu lat  wspiera kampanię „Bezpieczny przejazd” oraz „Kolejowe ABC” Urzędu Transportu Kolejowego. W pociągach emitowane są spoty, które przypominają zasady bezpieczeństwa przy przekraczaniu przejazdów kolejowych. W ramach kampanii „Kolejowe ABC” spółka wraz z innymi podmiotami rynku kolejowego dociera do dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli, by propagować zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania
z transportu kolejowego.

W Centrum Obsługi Pasażera i na Zapleczu Technicznym ŁKA zostały zorganizowane spotkania dla najmłodszych, których celem było nie tylko zachęcanie do wspólnych podróży, a także promocja właściwych wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem podczas korzystania z transportu kolejowego.

W ramach wspierania ważnych kampanii społecznych Spółka współpracowała m.in.
z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, Regionalnym Centrum Polityki  Społecznej
w Łodzi, Centrum Bezpiecznego Ratownictwa Drogowego,  Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Fundacją Rosa i Sensoria, Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Współpraca polega na udostępnianiu nośników reklamowych w pociągach na emisję spotów informacyjnych. Dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Łodzi pasażerowie mają dostęp do  aktualnych informacji dotyczących zasad bezpiecznego podróżowania w okresie pandemii. 

 

Nagrody

 • ŁKA laureatem nagrody „Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie”

Jury doceniło przejrzyste i etyczne działania Spółki na rzecz środowiska naturalnego, lokalnej społeczności, pracowników, dostawców i pasażerów.  Nagroda, wręczona podczas Gali 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2021, ma także wymiar finansowy i zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki została w całości przekazana  na cel społeczny – leczenie współpracownika ŁKA i długoletniego pracownika PKP.

 • Zielona Nagroda Kolejowa dla ŁKA

23 listopada 2021 r. podczas Gali XI Kongresu Kolejowego po raz pierwszy zostały wręczone Zielone Nagrody Kolejowe. Jednym z laureatów konkursu zorganizowanego przez Railway Business Forum i Wydawnictwo Rynek Kolejowy została Łódzka Kolej Aglomeracyjna wyróżniona za kompleksowość podejmowanych pro-ekologicznych projektów. 

 • ZERO PROJECT 2022 – ŁKA najlepsza w tworzeniu świata bez barier 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna została laureatem międzynarodowej nagrody w dziedzinie dostępności. Międzynarodowe grono ekspertów ze 180 krajów doceniło Spółkę jako jedyną
z Polski w programie ZERO PROJECT. Jest to międzynarodowy projekt skoncentrowany na wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i tworzeniu świata bez barier. Co roku wyróżniane są praktyki z jednego z czterech obszarów tematycznych. Tym razem była to dostępność. ŁKA wdraża jednolitą politykę dostępności, która otwiera kolej dla niepełnosprawnych. Jest też partnerem w ramach rządowego programu Dostępność PLUS. Wśród innowacji w pociągach ŁKA eksperci docenili m.in. oznaczenia numeru siedzeń
w alfabecie Braille`a i znacznikiem NFC, możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego przez obsługę pociągu, podnośniki dla wózków inwalidzkich uruchamiane przez pracowników obsługi i inne wyposażenie składów.

 • KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM – wyróżnienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dla maszynisty ŁKA 

W konkursie organizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego, Jakub Rólczak, dwudziestosiedmioletni maszynista ŁKA, otrzymał wyróżnienie za swoją postawę i szybką reakcję, która uratowała ludzkie życie. Zachowanie p. Jakuba potwierdziło prawidłowość
i skuteczność procesu szkolenia w Ośrodku Szkolenia i Egzaminowania ŁKA przed dopuszczeniem do wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku maszynisty. 

Plany rozwoju ŁKA na 2022 r. 

 • Ścisła współpraca z Organizatorem i Zarządcą Infrastruktury w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług i poprawy funkcjonowania przewozów pasażerskich, co przełoży się na wyższy poziom satysfakcji klientów ŁKA.
 • Monitorowanie lokalnego rynku w zakresie potrzeb pasażerów. 
 • Ograniczanie zużycia energii elektrycznej – emisji CO2.
 • Inwestycje taborowe – dostawa jednostek elektryczno – spalinowych. 
 • Rozwój zintegrowanej oferty biletowej.
 • Rozwój siatki połączeń kolejowych i zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów.
 • Zwiększanie liczby kanałów dystrybucji biletów.
 • Propagowanie kolei w turystyce.
 • Atrakcyjne działania na rzecz promocji i wzmocnienia kolei w województwie.
 • Prowadzenie otwartej i szerokiej polityki informacyjnej.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

18 i 19 lutego Skierniewice świętują 565 urodziny!

Dla kogo ulga na sponsoring?